Alles is AI maar AI is niet alles

AI (artificial intelligence) is bezig de wereld te veroveren met snelle, adequate informatie. En ook de assurantie- en verzekeringsbranche wordt overmeesterd met kortere verwerkingstijden, snellere dataverzameling en efficiëntere workflows. Maar ook al lijkt alles nu AI, AI is niet alles. In de strijd tussen mens en machine kun je juist in de verzekeringswereld niet zonder de human touch. Lees in deze blog meer over AI versus de (tussen)persoon in de hyptoheek- en verzekeringsbranche.

AI versus emotie

Veel beslissingen in de wereld van verzekeringen komen tot stand in een nauw contact tussen adviseur en relatie. Feiten zijn daarbij onmisbaar: data, getallen en grafieken helpen je om een goed beeld te krijgen van de wensen en mogelijkheden van de relatie. Maar de uiteindelijke beslissing komt tot stand doordat je weet wat de relatie nodig heeft, aankan en wil gezien zijn persoonlijke en zakelijke omstandigheden.

Verzekeringskwesties kunnen zeer persoonlijk en emotioneel beladen zijn. Denk aan het afhandelen van claims na een auto-ongeluk of het bieden van ondersteuning bij een levensverzekeringsuitkering na het overlijden van een geliefde. In dergelijke situaties hebben relaties behoefte aan een menselijke benadering, waarbij empathie en begrip centraal staan. AI kan weliswaar data analyseren en procesmatig verwerken, maar het schiet tekort bij het gevoelvol inleven in de situatie van de relatie. Gebrek aan menselijke emotie of medeleven is dodelijk voor je klantrelatie. Waar AI dit niet kan bieden kun juist jij die inbrengen. Emotie wint van AI.

AI versus expertise

Verzekeringszaken zijn, net als hypotheekzaken, vaak complex. Samen met de relatie probeer je een overzicht te krijgen van de wensen en (on)mogelijkheden. AI helpt je bij het analyseren van grote hoeveelheden gegevens en het herkennen van patronen. Zulke feiten zijn natuurlijk onmisbaar bij het adviseren van je relatie maar de uiteindelijke conclusie trek je niet alleen op basis van die feiten. Er kunnen situaties ontstaan waarin nuance en menselijk oordeel cruciaal zijn. Bijvoorbeeld bij het beoordelen van een ongebruikelijke verzekeringsclaim waar je met een algoritme dat alleen op data is gebaseerd niet veel verder komt. Voor een goed advies is meer nodig dan feiten en data. Dan kan een menselijke expert beter inschatten wat een eerlijke en rechtvaardige beslissing is. Dankzij jouw expertise en -vaak ook intuïtie- begrijp je wat de relatie wil en weet je wat zijn mogelijkheden zijn. Daardoor kun jij hem precies dat advies geven wat bij hem past. Expertise wint van AI.

AI versus wetgeving

De AVG stelt strenge eisen aan hoe bedrijven persoonlijke gegevens mogen verzamelen, opslaan en verwerken. Dit betekent dat er in veel gevallen expliciete toestemming van de relatie nodig is voor het gebruik van hun gegevens, vooral als het gaat om gevoelige informatie. AI-systemen die klantgegevens verwerken, moeten voldoen aan deze regelgeving. Daardoor kunnen ze vaak niet volledig autonoom opereren en is menselijke tussenkomst nodig.

Bovendien vereist de AVG dat bedrijven transparant zijn over hoe gegevens worden gebruikt. Relaties hebben ook het recht om hun gegevens in te zien, te corrigeren en te laten verwijderen. Maar wat de rol van veiligheid en privacy is bij de ingewikkelde algoritmen van een AI-systeem leg je niet 1,2,3 uit aan een relatie. Jij kunt als deskundige snel een beter een beeld schetsen op een manier die recht doet aan wet- en regelgeving. Kennis van regelgeving wint het van AI.

AI versus vertrouwen

Wat gebeurt er met mijn gegevens? Zijn ze wel veilig voor ongure types die er met mijn data en geld vandoor gaan? AI is een complex en voor leken onbegrijpelijk fenomeen. Geen wonder dat relaties er moeite mee hebben om die systemen te vertrouwen, vooral als het gaat om gevoelige informatie zoals verzekeringsgegevens. Het idee dat een machine beslissingen neemt die een grote impact kunnen hebben op je leven, maakt mensen ongerust en argwanend. Daarom kun je als adviseur maar beter zorgen voor menselijke contact. Dat wil zeggen: een goed gesprek van mens tot mens waarbij de feiten op tafel komen (dankzij AI) maar waarin de expert de relatie begrijpt, het juiste advies geeft en geruststelt. Alleen in een sfeer van vertrouwen durf je op advies van een expert ook grotere stappen te zetten in de wereld van hypotheken en verzekeringen. Vertrouwen wint het van AI.

fixfin biedt de juiste balans

AI is een enorm krachtig hulpmiddel in onze branche. Maar de human touch is onmisbaar zo niet doorslaggevend. fixfin begrijpt deze balans en biedt een breed scala aan functies die AI-ondersteunde technologie met menselijke expertise combineren. Daardoor kun jij de best mogelijke service bieden aan je relaties.

Hier zijn enkele van de functies van fixfin die dit mogelijk maken:

 • Documentbeheer
  fixfin biedt een geavanceerd documentbeheersysteem waarmee je alle klantdocumenten veilig en georganiseerd kunt opslaan. Dit systeem zorgt ervoor dat je altijd toegang hebt tot de benodigde informatie en je relaties snel en efficiënt kunt adviseren op basis van de feiten.
 • Compliance en AVG-beheer
  fixfin helpt je bij het naleven van de AVG en andere regelgeving door middel van ingebouwde compliance tools. Daarmee voldoe je altijd aan de wet- en regelgeving. Jouw onmisbare menselijke tussenkomst zorgt voor transparantie en waarborgt correcte verantwoording.
 • Relatiebeheer
  Een van de kernfuncties van fixfin is het relatiebeheer. Daarmee bouw je aan een diepgaande en persoonlijke relaties met je relaties. Een ideaal voorbeeld van de samenwerking tussen de mogelijkheden van AI en de onmisbare menselijke inbreng. Zo werk je systematisch aan vertrouwen en loyaliteit.
 • Hypotheekadvies
  Juist bij advies over hypotheken gaan feiten en vertrouwen hand in hand. Niet de kille cijfers maar ook de feiten- en mensenkennis van de adviseur zorgen voor het juiste advies. fixfin levert beide.

Probeer fixfin vrijblijvend

Zeker, AI biedt vele voordelen voor de hypotheek- en verzekeringsbranche. Maar de human touch is onmisbaar, nee doorslaggevend. Er zijn ontelbaar veel situaties waarin juist empathie en adequate kennis en overzicht essentieel zijn. De geavanceerde functies van fixfin helpen je om de juiste balans te vinden en de voordelen van technologie te benutten zonder de menselijke factor uit het oog te verliezen.

Wil je zelf ervaren hoe fixfin jouw kantoor efficiënter en klantgerichter kan laten werken? Probeer fixfin nu 14 dagen gratis en ontdek hoe onze geavanceerde functies je helpen bij het beheren van je relaties, documenten en compliance.

Deel:

Recente artikelen

Dit is waar we ons recent mee bezig hebben gehouden.