Voldoe jij aan de zorgplicht WFT?

Hoe zorg je dat je altijd voldoet aan de zorgplicht WFT

Je wilt het je relaties graag naar de zin maken en hun financiële sores van ze overnemen. Een van de plichten die je voor je relaties hebt is bijvoorbeeld dat je ze tijdig informeert over de risico’s die ze lopen met financiële producten en diensten waarin je hebt bemiddeld. En dat is nog maar een deel van je zorgplicht. Wat houdt de wettelijke zorgplicht WFT precies in en hoe kun je er als financiële dienstverlener aan voldoen? Dat is helemaal belangrijk als je weet dat je behoorlijke boetes krijgt als je niet voldoet aan je (wettelijke) zorgplicht.

Wat houdt de zorgplicht WFT in?

In de Wet Financieel Toezicht (WFT) is geregeld dat een financieel dienstverlener goed voor zijn relaties moet zorgen. Hij heeft volgens die wet de plicht tot verzorging en/of het dragen van de zorg voor zijn relaties. Net als een verzekeraar en geldverstrekker heb je dus als intermediair een zorgplicht jegens je relaties. Je zou dus je processen daarvoor dusdanig moeten inregelen dat ze adequaat en op het juiste moment de gewenste nazorg kunnen leveren voor de lopende producten. De vraag is of jij dat goed hebt ingeregeld en waar je dan precies rekening mee moet houden als dienstverlener.

Voldoe je aan de zorgplicht WFT?

Als je niet voldoet aan je zorgplicht kan dat je als financieel dienstverlener aardig wat problemen - lees: boetes - opleveren. Wat moet je regelen om aan die zorgplicht te voldoen? Het gaat om de volgende vier verplichtingen:

- een informatieverplichting.

De financieel dienstverlener moet informatie verstrekken op grond waarvan de relatie het geadviseerde product kan beoordelen. Dit moet hij gedurende de looptijd van het product
herhalen als er wezenlijke wijzigingen in deze informatie zijn opgetreden.

- een verplichting tot een passend advies.

De financieel dienstverlener moet de financiële positie, kennis, ervaring, risicobereidheid en de doelstellingen van de klant (blijvend) inventariseren en op basis hiervan een passend advies (her)verstrekken.

- een kennistoets.

De financieel dienstverlener is verplicht om vast te stellen of de klant beschikt over voldoende kennis en ervaring om de risico’s van het financiële product te kennen en te begrijpen.

- een generieke zorgplichtbepaling.

Dit is een kapstokbepaling die de AFM de mogelijkheid geeft om handhavend op te treden als er sprake is van evidente misstanden die het vertrouwen in de financiële dienstverlener of de financiële markten kunnen schaden.

Als je je niet aan de zorgplicht houdt

Als je je als financieel dienstverlener niet aan de wettelijke zorgplicht houdt kun je in de problemen komen. Je klanten worden steeds mondiger en weten makkelijker de weg te vinden naar bijvoorbeeld het Kifid, (het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). Dit instituut doet uitspraak of een tussenpersoon nalatig is geweest in zijn nazorg. Ze kunnen een financieel dienstverlener een boete opleggen. Dat gaat soms heel ver. Afgelopen jaren zijn de premies van de ORV’s (overlijdensrisicoverzekering) verlaagd. Je behoort dat dan in het kader van (juiste) nazorg aan je relatie(s) te melden. Ben je daarin nalatig dan kan de relatie zijn teveel betaald premie terugeisen. Bovendien wordt je een boete opgelegd die kan variëren tussen de 4.000,- en 100.000,- euro! Je begrijpt dat dit kostbare zaken zijn en kunnen leiden tot faillissement.

Hoe regel jij je zorgplicht?

Hoe regel je als financieel dienstverlener die zorgplicht goed in voor alle vier verplichte onderdelen:

  • informatieverplichting
  • verplichting tot een passend advies
  • kennistoets
  • generieke zorgplichtbepaling

Hoe moet het niet

Het heeft bijvoorbeeld geen zin om in één keer de relaties met een overlijdensrisicoverzekering te mailen over de aangepaste risico’s en/of lagere premie want dat is lang niet voor iedereen van toepassing. Sommige verzekeringen lopen nog te kort en andere weer te lang. Bovendien krijg je een enorme piek in je werkzaamheden om de nazorg te kunnen opvolgen. In de praktijk zijn zulke losse oplossingen via (geüploade) mailinglijsten niet te doen: ze zijn omslachtig, ze missen de continuïteit en het doel tot nazorg.

Nazorg automatiseren

In feite moet je die nazorgprocessen binnen je verzekeringssoftware of CRM-applicatie kunnen regelen. Gelukkig kan dat met de nazorgtool van fixfin. Deze is volledig geïntegreerd binnen het alles-in-één CRM met meer dan 40 servicescans die naadloos en volledig automatisch inzetbaar zijn. Zo kun je op een perfecte en waterdichte manier alle nazorg leveren aan je relaties. Natuurlijk kun je het systeem ook aanpassen aan je eigen wensen door nazorg- en servicevragen toe te voegen e/o aan te passen.

Zo beheer je je eigen nazorg en houd je de Kifid buiten de deur. Dat is pas ontzorgen!

Vraag een demo aan

Wil jij ook volledig worden ontzorgd met nazorg? Meld je dan uit voorzorg aan voor een demo van fixfin en ervaar het gemak van de meest proactieve klantbeheer oplossing in de markt. Begin vandaag nog met onze uitgebreide en eenvoudige nazorgtool zonder gedoe.

Deel:

Recente artikelen

Dit is waar we ons recent mee bezig hebben gehouden.